Kontakt

Osnovan 9. lipnja 1986. godine u Zagrebu

Član Međunarodne federacije za bb i fitness (IFBB) od 12. studenoga 1992. godine

Predstavnik Saveza u IFBB-u - Damir Siser, prof.

Član HOO-a od 1992. godine


Hrvatski bodybuilding savez

Član Hrvatskog olimpijskog odbora

Trg K. Ćosića 11

10000 Zagreb

OIB: 38008533018

IBAN: HR1223600001101870102

Tel/fax: 01-3496-919

E-mail: crobbf@gmail.com

Predsjednik - Damir Siser, prof.

Dopredsjednik - Neven Mada        

Glavni tajnik - Nada Siser


SKUPŠTINA

Po jedan predstavnik svakog kluba


UPRAVNI ODBOR

Damir Siser, predsjednik , Neven Mada, Marijan Horvat, Boris Presečki, Nermin Kurtović


MEĐUNARODNI  SUCI

Damir Siser, Nada Siser, Neven Mada, Damir Sirovina, Krunoslav Komesarović


NADZORNI ODBOR

Eugen Pervan, Robert Horvat, Željka Tepeš


STATUT SAVEZA

STATUT_HBBS-a


STEGOVNI PRAVILNIK

Stegovni pravilnik HBBS-a