Kontakt


body_building_2019_objava.pdf

1 2 3 4 5 6 >


 za upis u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2017./2018.

Objavljeno: 16.06.2017 |
Hrvatski body building savez

OBRAZAC KRITERIJA SPORTSKE USPJEŠNOSTI

 za upis u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2016./2017.

Link 1

Link 2

Objavljeno: 17.06.2016 |
Hrvatski body building savez

DA LI ZNATE DA OD 15.SVIBNJA 2016. GOD. SVI FITNESS I BODYBUILDING TRENERI, KAO I OSOBE OSPOSOBLJENE ZA RAD U FITNESSU MORAJU IMATI DOZVOLU ZA RAD (LICENCU) HRVATSKOG BODY BUILDING SAVEZA?

Novim izmjenama i dopunama Zakona o sportu NN 85/15 od 09.08.2016., a uskladba s kojim je istekla 09.02.2016. god. i donesenim odlukama Upravnog odbora Hrvatskog body building saveza od 14.02.2016., koje se nadovezuju na Zakon o sportu, sve pravne osobe koje se bave fitness i bodybuilding djelatnošću na području Republike Hrvatske, a to su prema Zakonu o sportu NN 85/15, članku 5., stavku 3.: udruge, trgovačka društva i ustanove, obavezne su licencirati u Hrvatskom body building savezu svoje trenere, odnosno zatražiti za svoje trenere dozvolu za rad, jer sukladno članku 21., točci 2. Zakona o sportu svaka pravna osoba koja se bavi sportskom djelatnošću obavezna je ugovoriti obavljanje stručnih poslova sa za to odgovarajuće školovanim odnosno stručno osposobljenim osobama sukladno Zakonu, a to i ostale relevantne činjenice upravo licencama kontrolira Hrvatski body building savez, koji je kao takav jedini na području Republike Hrvatske registriran za obavljanje svih poslova vezanih za bodybuilding i fitness, kao i za zastupanje bodybuilding i fitness sporta pred svim sportskim i državnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

TKO I ZAŠTO IZDAJE LICENCE ZA BAVLJENJE FITNESS I BODYBUILDING DJELATNOŠČU?

Sve do najnovijih izmjena i dopuna Zakona o sportu NN 85/15, Hrvatski body building savez je kontrolu naobrazbe trenera mogao vršiti samo kod svojih članica, te su se zbog dobrovoljnog karaktera članstva u sportskom i strukovnom savezu, izbjegavale bilo kakve kontrole. Unatoč ovakvoj netransparentnoj situaciji, ipak je poznata danas činjenica da značajan broj pravnih osoba, koje se bave bodybuilding i fitness djelatnošću funkcioniraju kršeći odredbe Zakona o sportu i to osobito članka 20. i 21., a sve do sada, zbog nemogućnosti provedbe adekvatne kontrole i izricanja adekvatnih sankcija na području struke, takvo stanje je već duže vrijeme ostalo nepromijenjeno. Stupanjem na snagu odluke Upravnog odbora HBBS-a sukladno članku 21., točci 3. Zakona o sportu 85/15 i prema donesenom novom Pravilniku za stjecanje i produljivanje licenci za obavljanje stručnih poslova u fitnessu i bodybuildingu (isti možete skinuti OVDJE), koji je Nalazom sportske inspekcije KLASA: 230-02/16-008/48, URBROJ: 251-04-30/1-16-3 od 02.ožujka 2016. usklađen prema trenutačno važećem Zakonu o sportu, te nakon roka za usklađivanje s Pravilnikom od 3 mjeseca, koji ističe 15.05.2016. sve pravne osobe koje se bave fitness i bodybuilding djelatnošću na području Republike Hrvatske dužne su zatražiti dozvolu za rad za svakog svojeg trenera, odnosno osobu osposobljenu za rad u fitnessu. Hrvatski body building savez, kao krovna organizacija na razini Hrvatske za bodybuilding i fitness sport, ima svoje tijelo koje je odgovorno za izdavanje i kontrolu trenerskih licenci u cijeloj Hrvatskoj, a to je Stručni odbor za edukaciju i licence HBBS-a, koji temeljem Pravilnika vrši kontrolu i vodi registar svih fitness i bodybuilding trenera u Hrvatskoj. Sve pravne osobe u Hrvatskoj koje se bave fitness djelatnošću dužne su do 15.svibnja 2016. provesti licenciranje svojih trenera, nakon prolaska ovog roka u suradnji sa Sportskim inspekcijama po županijama provesti će se ciljana kontrola svih pravnih osoba koje propisano licenciranje nisu provele. Ujedno, postoji uvijek i mogućnost da svaku pravnu osobu nenajavljeno posjeti i Savezni inspektor, koji će provjeriti situaciju na terenu, pa treba biti spreman i na to.

TKO JE SVE OBAVEZAN LICENCIRATI SE ZA BAVLJENJE FITNESS DJELATNOŠČU?

Sustav licenciranja tj. izdavanja dozvola za rad uveden u bodybuilding i fitness, kakav npr. postoji u odvjetničkoj, liječničkoj isl. komori, jedan je od mehanizama zaštite obrazovanih trenera i podizanja kvalitete trenerskog rada u fitness i bodybuildingu, te ovakvi sustavi godinama postoje u većini respektabilnih i imalo ozbiljnih sportova u Hrvatskoj, kao naravno i u ostatku svijeta. Dozvole za rad dobivaju svi kineziolozi, treneri i instruktori fitnessa i bodybuildinga, koji ispunjavaju zakonske uvjete za rad u fitnessu i obavljanje trenerskih poslova, završili oni školovanje preko Kineziološkog fakulteta ili neke od priznatih ustanova za osposobljavanje stručnog kadra u sportu, a rang licence ovisi od stupnja obrazovanja, ali i dodatnih propisanih uvjeta i kriterija Pravilnikom. Licence za svoje trenere obavezne su zatražiti sve pravne osobe koje se bave fitness djelatnošću u Republici Hrvatskoj, svake godine u za to predviđenom roku. S tim da se ne radi o nelogičnoj zakonskoj regulativi, koju treba samo formalno zadovoljiti, jer uspješno postavljenom kontrolom od strane Saveza ne može se dogoditi da na početku godine vlasnik fitness centra nekoga zaposli s adekvatnim naobrazovanjem, kojem za mjesec dana da otkaz pa je ostatak godine miran ili da imate prijavljeno radno vrijeme od recimo 15 ili više sati, a da službeno imate zaposlenog samo 1 adekvatno obrazovanog trenera ili da se bavite fitness i bodybuilding djelatnošću, a zaposlite kineziologa koji je usmjerio nogomet, plivanje ili nešto treće što nije fitness, bez provedenog adekvatnog preusmjeravanja isl. Novim izmjenama i dopunama Zakona o sportu kristalno je jasno da fitness centar koji nema ugovoreno obavljanje stručnih poslova u fitnessu sa za to odgovarajuće školovanim ili osposobljenim osobama za fitness djelatnost, to mora učiniti, jer prema Zakonu o sportu 85/15 ne postoji niti mogućnost legalnog rada sa zaposlenim osobama koje su tek započele školovanje, nego jednostavno zaposlene osobe moraju imati završeno školovanje ili osposobljavanje i znanja moraju biti usvojena, da bi se legalno moglo raditi.

ŠTA SVE JE NUŽNO PRILOŽITI DA BI SE DOBILA LICENCA ZA RAD?

Izvodom iz Pravilnika jasno je člankom 8. propisana dokumentacija potrebna za izdavanje licence:

 • Zahtjev za licencu od pravne osobe koja želi angažirati trenera (može se skinuti OVDJE)
 • Ugovor o radu, djelu ili volontiranju s pravnom osobom, registriran i verificiran od strane nadležnih tijela HBBS-a
 • Obrazac s osnovnim podacima o treneru (sportski životopis isl.)
 • Digitalnu fotografiju u jpg formatu (veličine 3x4, rezolucije 640x480)
 • Presliku diplome (potvrde) ustanove u kojoj je stručno osposobljen za rad
 • Potvrdu o upisu i pohađanju ustanove za stručno osposobljavanje
 • Uplatnica godišnjeg iznosa kotizacije za licencu, koja iznosi 400,00 kn po treneru za članice HBSS-a, a 800,00 kn za sve pravne osobe koje nisu učlanjene u HBBS, odnosno županijske bodybuilding i fitness saveze. Uplate se vrše na žiro-račun IBAN:  HR122360000 1101870102  Hrvatskog body buildimg saveza, Trg Krešimira Ćosića 11, 10 000 Zagreb
 • Potvrda o prisustvovanju na obaveznom godišnjem seminaru za trenere ( prvi takav seminar Trenerska komisija HBBS-a organizira 28.svibnja 2016.god. u Zadru)
 • Potvrda o završenom Tečaju za usklađivanje usmjerenja kandidatove stručne naobrazbe s fitness i bodybuilding licencama HBBS-a prema programu svjetske federacije za bodybuilding i fitness (IFBB), ako je riječ o osobi sa završenim stručnim ili sveučilišnim preddiplomskim ili diplomskim studijem kineziologije, koja nema izborni modul (usmjerenje) iz fitnessa ili bodybuildinga

 Stručni odbor za edukaciju i licence u pojedinim slučajevima ima pravo od pravne osobe, koja se bavi sportskom djelatnošću fitnessa i bodybuildinga, zatražiti i dodatnu zakonom predviđenu dokumentaciju potrebnu za licenciranje njezinih trenera.

KAKVE SU ZAKONSKE SANKCIJE ZA PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE FITNESS DJELATNOŠĆU, A NEMAJU LICENCIRANE TRENERE?

Prema važećem Zakonu o sportu, sportska inspekcija kada naiđe na ovakva kršenja zakonskih regulativa, prema prekršajnim odredbama Zakona o sportu članak 86., stavak 1. kazniti će za prekršaj pravnu osobu s novčanom kaznom od 30.000,00 kn do 100.000 kn, a odgovornu osobu u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 kn. Također prema članku 89. Zakona o sportu moguće je i izricanje zaštitne mjere zatvaranja pravne osobe na period od tri mjeseca do godine dana, kao i oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršajem. Ujedno člankom 13., stavkom 4. Zakona o sportu, svaka osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za bilo kakakv prekršaj u sportu temeljem Zakona o sportu, ne može obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva niti može biti ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Objavljeno: 29.04.2016 |
Hrvatski body building savez

Rezultati i bodovne liste Cro fit festa


Rezultati i bodovne liste Cro fit festa održanog u Zagrebu 7.6.2014

Objavljeno: 9.07.2014 | saznaj više
Hrvatski body building savez

Rezultati i bodovne liste IFBB Titan cupa


Rezultati i bodovne liste IFBB Titan cupa održanog u Bjelovaru 14.6.2014

Snimka Live Streama

Objavljeno: 9.07.2014 | saznaj više
Hrvatski body building savez

Rezultati i bodovne liste XVII. Državnog prvenstva u bodybuildingu i fitnessu


Službeni rezultati i bodovne liste XVII. Državnog prvenstva u bodybuildingu i fitnessu održanog 24.5.2014 u Sisku.

Objavljeno: 9.07.2014 | saznaj više
Hrvatski body building savez

Rezltati i bodovne liste Križ opena 2014


Službeni rezultati  Križ Opena održanog 11.5.2014 u Križu.

Objavljeno: 9.07.2014 | saznaj više
Hrvatski body building savez

< 1 2 3 4 >


 • Body building i fitness učilište Prof Siser
 • Klub Fitness klub Body fit
 • Klub Body Art Fitness
 • Sponzor - Bauerfeind
 • Sponzor - Inkospor Active
 • Sponzor - Inkospor X-Treme
 • Sponzor - Jamnica
 • Sponzor - Vitargo
 • Sponzor - Zagreb
 • Sponzor - Zagrebački športski savez